A+ R A-
14 Tháng 10 2019

Đăng nhập

Bình chọn

Tổ chức của bạn đang áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nào?

Đang trực tuyến

Trang web hiện có:
189 khách & 0 thành viên trực tuyến

GỬI NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TƯ DUY VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hãy luôn nhớ quy luật:
Muốn trở thành “Bill Gates”
Bạn cần một hệ thống!
     Một là được chứng nhận,
          Hai là được công nhận,
               Cao nhất, được thừa nhận!

Ngô Văn Nhơn
2013

Quảng cáo

ANQ CONGRESS 2017 KATMANDU, NEPAL